Huisregels

 

Deurbeleid & huisreglement Kings & Queens Zutphen

 

Algemene regels:

-       Bezoekers dienen zich te allen tijde aan de instructies van het personeel te houden.

 

Minimale leeftijd en Legitimatie:

-    Op de vrijdag en zaterdag avond vanaf 19:00 geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. In geval van twijfel dient u dit middels geldig legitimatie aan te tonen.

Overlast, alcohol & drugs:

-       Bezoekers die zichtbaar onder de invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang geweigerd.

-       Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd. Bovendien schakelen wij de politie in.

 

Steek- en vuurwapens:

-       Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden Bij constatering worden voorwerpen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt toegang ook in het vervolg ontzegd. Bovendien schakelen wij de politie in.

-       Wij verlenen geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

 

Houding bezoekers:

-       Wij verlenen geen toegang aan personen die zich hinderlijk en/ agressief opstellen (woord en gedrag).

 

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding:

-       Dresscode: Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding.

-       Bijvoorbeeld:

o   Geen sportkleding of sportschoenen

o   Geen kapotte kleding

o   Geen petjes

o   Geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk

o   Geen kleding met uitingen tot een bepaalde groep en/of club

 

Vernieling en vandalisme:

-       Bezoekers die zich bij het verlaten van Kings & Queens Zutphen luidruchtig gedragen ofwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg toegang geweigerd.

-       Bezoekers die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang ontzegd worden.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten:

-       Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

-       Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

-       Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

 

Consumptie:

-       U bent verplicht minimaal 1 consumptie te bestellen en deze binnen Kings & Queens Zutphen of op ons terras te nuttigen.

-       Het is niet toe gestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen ofwel op ons terras te nuttigen.

 

Eigendommen bezoeker/ horecagelegenheid

-       U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijk bij diefstal, vermissing en/ of beschadigingen.

-       U mag eigendommen van Kings & Queens Zutphen niet meer naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

 

Klachten:

-       Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, kunt dit bij de directie melden.

 

Calamiteiten:

-       Bij calamiteiten dient u te alle tijde de instructies van het personeel op te volgen.